Obchodní, dodací a reklamační podmínky


Obchodní,reklamační a dodací podmínky obchodu

1. PRODÁVAJÍCÍ
Jaroslava Kmochová, IČO: 87352621
sídlo firmy a místo podnikání Lidická 361, 530 09 Pardubice
Fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku

K práci s drahými kovy jsem řádně registrována na Puncovním úřadě, všechny stříbrné šperky vlastní příslušnou ryzostní a výrobní značku, stříbrné šperky s váhou nad 3, 5g čisté váhy stříbra, nebo nad 10,5g včetně nepravých částí, jsou navíc označeny státním puncem.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 do doby vydání nových obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.stribrnakouzla.mypage.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní cenynebo jeho převzetím.
Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.


3. STORNO OBJEDNÁVKY

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem tohoto elektronického obchodu a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy. Viz. bod 5. Záruka a odpovědnost za škody.


Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo podle §1829 občanského zákoníku č. 89/2012 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, případně jiným dohodnutým způsobem.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy dle §1837 písm.d) pokud dodávané zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
-zboží se již nevyrábí nebo nedodává
-výrazným způsobem se změnila cena zboží
-zboží je na skladě vyprodáno

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.
Zboží neposílejte na dobírku a zároveň u balíčků nad 500 Kč doporučujeme zásilku pojistit, neboť nemůžeme ručit za ztrátu zásilky při cestě k nám.


4. DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky v případě dobírky (v případě platby předem na účet nebo kartou do 3 pracovních dnů ode dne přijetí platby na náš účet), pokud se nejedná o zboží na objednávku či není u zboží uvedena jiná dostupnost.

Místo odběru je určeno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty. Zboží je baleno v bublinkové obálce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, resp. dodací list (při platbě předem převodem na účet).
Cena balného a poštovného se zobrazuje při objednávání, v nákupním košíku je rozlišena dle způsobu platby za zboží, případně místa určení takto:

- platba předem na účet prodávajícího zásilky do 550 Kč- poštovné a balné 65,- Kč - doporučený balík Česká pošta

- platba předem na účet prodávajícího zásilky nad 550 Kč - poštovné a balné 100 Kč - cenný balík Česká pošta

- platba dobírkou při převzetí zboží u zásilek do 550 Kč - poštovné a balné 65,- Kč +45 Kč dobírka- doporučený balík Česká pošta

- platba dobírkou při převzetí zboží u zásilek nad 550 Kč - poštovné a balné 100,- Kč + 45 Kč dobírka- cenný balík Česká pošta

(věnujte, prosím, pozornost volbě typu dodání, dodací lhůta České pošty je 3-5 pracovních dní - délku doby dodání opravdu neovlivníme).

Pokud tedy na balík spěcháte, je lepší zvolit platbu dobírkou - odpadne čekání na připsání částky za objednávku. Ale tento způsob je samozřejmě dražší.

- osobní odběr v Pardubicích jen na základě domluvy na tel. 605114497 nebo na stribrna.kouzla@seznam.cz- nemám kamenou prodejnu..
předpokládá se platba v hotovosti při převzetí zboží nebo předem na účet - poštovné a balné 0 Kč

- zásilky na Slovensko nad 800 Kč - pouze platba předem na účet - 250,- Kč (9,19 Euro) dodání prostřednictvím České pošty, není možná dobírka

-zásilky na Slovensko - pouze platba předem na účet - u zásilek do 800 Kč - 225 Kč - dodání prostřednictvím České pošty, není možná dobírka

- zásilky zbytek EU vyjma Slovenska - pouze po individuální kalkulaci poštovného a jejím odsouhlasení zákazníkem, pouze platba předem po odsouhlasení poštovného, není možná dobírka

MIMO EU NEZASÍLÁME!!!

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
Zákazník je povinen zkontrolovat při předání stav zboží. Pokud zboží jeví viditelné známky poškození, zákazník je oprávněn zboží nepřevzít. Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky lze přiznat jen za podmínky, že adresát (u vrácené zásilky odesílatel), případně jiný příjemce zásilky reklamuje škodu při převzetí zásilky; dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek pro základní poštovní služby. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Veškerá osobní data, která nám poskytujete v souvislosti s objednáním zboží, jsou chráněna před zneužitím a v žádném případě nebudou poskytnuta třetí osobě.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

7. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (v tomto případě Česká pošta), nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků, případně v hotovosti při osobním odběru zboží (dle předchozí dohody).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Jaroslavou Kmochovou a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. Všechny sporné případy se řeší v rámci výše vyjmenovaných zákonů.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. O těchto změnách bude zákazník jasně informován na příslušných internetových stránkách.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.
Přehled platných českých a slovenský puncovních značek (stříbro, zlato, platina): (jde o základní značky, které jsou v současné používány Puncovním úřadem k označování zboží, ať už vyrobeného nebo dovezeného, které má odpovídající ryzost a stav)

O dalších platných puncovních značkách (které jsou u nás z různých, např. historických důvodů i nadále platné) je možno se informovat na oficiálních stránkách Puncovního úřadu www.puncovniurad.cz
Puncovní značky1.JPG
Puncovní značky2.JPG
Případné dotazy zodpovím na e-mailu stribrna.kouzla@seznam.cz
+420 605 114 497
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one